Korpsleden Brandweer Kollum:

In volgorde van in dienst treden:

- Foto's: Rene van der Ploeg Naam + (evt speciale taak) Rang
1 Albert Tjerk Hoof (bevelvoerder en ploegleider)
Werkzaam bij Garage Beerda te Kollum

Groepscommandant
Oefenleider
Brandmeester
2 Remko Rekker

Hoofdbrandwacht
3 Sander Bosma (bevelvoerder)
werkzaam bij Veiligheisregio Drenthe


Brandweer Instructeur
Brandmeester
4 Peter Zijlstra (bevelvoerder en vervangend ploegleider)
Werkzaam brandweer Veiligheidsregio Fryslan

PV bestuurslid
Brandweer Instructeur.
Brandmeester
5 Karel Numan
Zelfstandig ondernemer, Dierenland Numan te Kollum
Hoofdbrandwacht
6 Jeffrey Keesman
Zelfstandig ondernemer, EHBO-Friesland.nl 
PV bestuurslid
Hoofdbrandwacht
7 Martin Schinkel
Werkzaam bij DDFK Gemeente, administratie

Hoofdbrandwacht
8 Siebe de Jong (chauffeur)
Zelfstandig ondernemer, Kollumer Koerier te Kollum
Hoofdbrandwacht
9 Jelle van der Valle
Foto op hout.nl enz..

Hoofdbrandwacht
10 Johannes Pel
Zelfstandig ondernemer landbouw materialen en voertuigen

PV bestuurslid
Hoofdbrandwacht
11 Thomas Heslinga
Werkzaam bij Louw Spijkerman Zeevis BV
Brandwacht
12 Wilco van Loo
Werkzaam bij Enitor te Buitenpost
Brandwacht
13 Rianne Nauta
MCL Spoedeisendehulp verpleegkundige

PV bestuurslid
Manschap A
14 Meindert de Boer
Vliegbasis Leeuwarden Hondengeleider
Manschap A
15 Taede van der Ploeg
Notebomers Bouwgroep
Aspirant
16 Hesder Hoekstra
Stichting Noventa directeur basisschool
Aspirant
17 Freerk Bergsma
Friesland Campina Gerkesklooster
Aspirant
-

Webbeheer ex-brandweerman: Andries Oppersma