Mesthulpverlening

Bij Brandweer Kollum doen we meer dan alleen branden blussen. In onze prachtige regio Fryslân zijn wij trots op onze specialisatie in mesthulpverlening, een essentiële dienst die unieke uitdagingen met zich meebrengt.

Wij zijn trots om een van de vier gespecialiseerde mesthulpverleningsteams te zijn in de Veiligheidsregio Fryslân met onze collega's in Mantgum, Nieuwehorne en Sint Nicolaasga. Samen werken we aan het beheersen van mestgerelateerde incidenten, van het beperken van milieuschade tot het waarborgen van de veiligheid van mens en dier.

Met onze speciale aanhanger, uitgerust met geavanceerde technologie en apparatuur, staan we altijd klaar om in actie te komen. Deze taken vereisen een combinatie van technische vaardigheden, snelle reacties en een diepgaande kennis van de lokale landbouwomgeving.

De gevaren bij mesthulpverlening zijn reëel en veelzijdig, met risico's zoals giftige gassen en potentiële milieuschade. Daarom hebben we geïnvesteerd in opleiding en uitrusting die specifiek zijn ontworpen voor deze incidenten. Onze aanhanger bevat alles van ademhalingsapparatuur tot speciale hulpmiddelen voor het stabiliseren van de situatie.

Bij Brandweer Kollum zijn we er trots op deel uit te maken van de gemeenschap die we beschermen. We werken nauw samen met lokale boeren en bewoners om niet alleen te reageren op noodsituaties, maar ook om proactief maatregelen te nemen die de veiligheid en het welzijn van onze regio bevorderen.

Wilt u meer weten over ons werk, onze uitrusting of hoe u betrokken kunt raken? Neem gerust contact met ons op of kom langs bij onze kazerne.